ร้องซะตกใจหมดเลย ไอ้เรานึกว่าเครืองมันไฟรั่ว


ร้องซะตกใจหมดเลย ไอ้เรานึกว่าเครืองมันไฟรั่ว